Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
Zespół tancerzy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi 
Aleksandra Stanisławska, Bogumiła Sołek
choreografia 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi powstała w 1975 roku. Pomimo, że jest najmłodszą w Polsce państwową placówką oświatową kształcącą zawodowych tancerzy ma na swoim koncie wiele osiągnięć, a absolwenci szkoły pracują w renomowanych zespołach baletowych w kraju (m.in.: Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Wielki w Łodzi i Poznaniu) i zagranicą (min.: Staatsballett w Berlinie, Staatsballett w Stuttgarcie, Wayne McGregor / Random Dance w Londynie, Opera w Wiedniu ).

Rokrocznie uczniowie łódzkiej szkoły baletowej biorą udział w przedsięwzięciach artystycznych – imprezach teatralnych, festiwalach, koncertach szkolnych i środowiskowych – promując szkołę i sztukę tańca na terenie miasta, w kraju i zagranicą. Do tradycji szkoły należy ścisła współpraca z Teatrem Wielkim i Muzycznym w Łodzi, z Łódzką Filharmonią, dzięki której uczniowie od najmłodszych lat mają możliwość wypowiadania się i kreowania poprzez kontakt ze sceną. Zwyczajem stały się coroczne koncerty szkolne w gmachu Teatru Wielkiego, podczas których uczniowie prezentują się w repertuarze zaczerpniętym z największych arcydzieł baletu klasycznego, w układach współczesnych, a także w tańcach charakterystycznych i ludowych.

Uczniowie reprezentują szkołę na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach tańca zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. Do ostatnich sukcesów należą : Międzynarodowy Konkurs Tańca „Tanzolymp” w Berlinie (2012, 2013), Międzynarodowy Konkurs Baletowy w Pradze (2012), Youth America Grand Prix – półfinał w Paryżu (2012), finał w Nowym Jorku (2013). Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. Wojciecha Wiesiołowskiego w 2013 roku w Gdańsku zakończył się nagrodami i wyróżnieniami.

W styczniu 2014 roku uczniowie reprezentowali szkołę na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym w Bytomiu.

Dbając o poziom kształcenia w zakresie tańca klasycznego, współczesnego i charakterystycznego dyrekcja szkoły organizuje dla uczniów i pedagogów warsztaty taneczne i metodyczne z artystami i pedagogami z zagranicy (Wayne McGregor / Random Dance w Londynie, Akademia Baletu Rosyjskiego im. A. Waganowej w St. Petersburgu, Staatsballett w Berlinie). Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi od 2009 roku rokrocznie uczniowie szkoły uczestniczą w Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku, nawiązana została również współpraca z Witebskim Państwowym College’em Kultury i Sztuki. W
2011 roku uczniowie zaproszeni przez gubernatora obwodu leningradzkiego i marszałka województwa łódzkiego, wyjechali do Sankt – Petersburga. Celem wyjazdu był udział w uroczystym koncercie podczas „V Forum Regionów Partnerskich Obwodu Leningradzkiego – Dzieci czyli nasza wspólna przyszłość”.

W ostatnim tygodniu kwietnia 2014 roku dwoje uczniów uczestniczyło w XIII Międzynarodowym Festiwalu Baletowym DANCE OPEN w Sankt Petersburgu.

Ważnym przedsięwzięciem artystycznym jest współpraca z Zespołem Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi. Jej owocem był udział uczniów w musicalu „Błękitny zamek” (2013), jak również wspólny udział na Międzynarodowym Festiwalu „Szalone Dni Muzyki” w Warszawie we wrześniu 2013roku.

Uczniowie szkoły zostali również wyróżnieni na nowojorskim finale Youth America Grand Prix, w konkursie dla absolwentów i uczniów szkół baletowych w Szczecinie „Złote Pointy”. Dodatkowo otrzymali nagrody specjalne, m.in. miesięczne warsztaty taneczne North Miami Beach organizowane przez Arts Ballet Theatre of Florydo przy współpracy z pedagogami Akademii Baletu Rosyjskiego im. Agrypiny Waganowej w St. Petersburgu Vladimira Issaeva – dyrektora artystycznego Arts Ballet Theatre of Florydo, USA.

W 2007 roku Towarzystwo Przyjaciół Łodzi przyznało szkole medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi, a w 2010 roku od Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego placówka otrzymała Certyfikat Instytucji Innowacyjnej.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2014 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl