Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej

Orkiestra  Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
Andrzej Kucybała  dyrygent 

Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II st. im. Stanisława Moniuszki
w Bielsku-Białej

Szkolna Orkiestra Symfoniczna może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami artystycznymi. Koncertowała w Szwecji, Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Włoszech, Anglii, Cyprze a także w kwietniu 2014 roku część orkiestry współtworzyła młodzieżową orkiestrę symfoniczną na X Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Dubaju. W repertuarze orkiestry symfonicznej prowadzonej od 33 lat przez dyrektora szkoły Andrzeja Kucybałę znajdują się utwory wszystkich epok, od utworów barokowych do muzyki XX wieku.

Zapraszana jest na koncerty na Festiwale w Polsce i za granicą, w tym od 2012 roku na Festiwal „Szalone Dni Muzyki” w Warszawie, czy też na Festiwal Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. W 2013 roku szkolna orkiestra symfoniczna została Laureatem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr szkół muzycznych II st.

Uczniowie szkoły osiągają znaczące sukcesy artystyczne i pedagogiczne, są laureatami wielu krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych a także stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Absolwenci szkoły koncertują na estradach światowych jako soliści a także członkowie znakomitych orkiestr symfonicznych w Polsce i za granicą takich m. in. jak Filharmonia Narodowa w Warszawie czy też Filharmonicy Berlińscy. Są też profesorami na wielu uczelniach muzycznych w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Anglii.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej działa od 1 września 1945 roku Kształci uczniów na wszystkich instrumentach orkiestrowych oraz na organach, klawesynie, wydziale Rytmiki, a od 2013 roku także muzyków jazzowych. Obecnie w szkole kształci się 385 uczniów na poziomie szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st. Od 2014 r. uruchomiono także kształcenia na poziomie szkoły muzycznej I stopnia bez przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół powszechnych.

W szkole pracuje 113 nauczycieli wszystkich specjalności muzycznych i ogólnokształcących. W szkole działa: dziecięca orkiestra skupiająca uczniów w wieku od 9 do 14 roku życia, Szkolna Orkiestra Symfoniczna, dwa chóry, kilkanaście zespołów kameralnych, a także Big Band.

Bielska szkoła muzyczna należy do jednej z najlepszych i wysoko ocenianych szkół muzycznych w Polsce, od 2012 roku uczestniczy w pilotażu zmian programowych i organizacyjnych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Andrzej Kucybała dyrygent
Jest dyrektorem ZPSM w Bielsku-Białej od 1982 roku. Posiada 47-letni staż pracy pedagogicznej oraz 32-letni staż pracy na stanowisku dyrektora ZPSM w Bielsku-Białej.

Jest szczególnie kreatywnym managerem, w czasie swej długoletniej pracy był współorganiozatorem wielu znaczących imprez artystycznych. Był w latach 1974-1979 współorganizatorem Fesiwalu muzycznego „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli. Od 1 maja 1975 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu, gdzie piastował stanowisko ds. szkolnictwa artystycznego i kultury muzycznej, jednocześnie ucząc w PSM I stopnia w Stalowej Woli oraz od 1967 roku w Zakładowym Domu Kultury w Stalowej Woli jako korepetytor, a następnie dyrygent i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „LASOWIACY”. W latach 1978 – 1981 współpracował przy organizacji Festiwalu „Spotkania Muzyczne” w Baranowie Sandomierskim, które w owym czasie były jednym z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. W 1976 roku założył i prowadził, aż do jej rozwiązania w 1981 roku Orkiestrę Symfoniczną w Tarnobrzegu. Od 1982 roku obejmuje stanowisko dyrektora bielskiej szkoły muzycznej. Szkoła pod jego kierownictwem osiągnęła najwyższy poziom, zarówno w zakresie kształcenia z przedmiotów ogólnokształcących, jak i artystycznych.

Corocznie uczniowie szkoły osiągają laury w konkursach krajowych i międzynarodowych, a także otrzymują najwyższe nagrody dla szczególnie utalentowanej młodzieży. Tylko w ciągu trzech ostatnich lat, aż 12 uczniów otrzymało stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż corocznie aż 75-80% absolwentów kierowanej przez niego szkoły uzyskuje indeksy Akademii Muzycznych w kraju, a także za granicą, m. in. podejmując studia w Akademi Królewskiej w Londynie, Wyższych Szkołach Muzycznych w Niemczech czy też w Austrii.

Na uznanie zasługuje jego zaangażowanie z budowę własnej siedziby szkoły. Od 2006 roku czynił starania o budowę własnej Sali koncertowej. Te zamierzenia zostały w 2008 roku docenione i projekt przygotowany przez dyrektora A. Kucybałę uzyskał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu XI Infrastruktura i Środowisko i obecnie jako pierwsza inwestycja z tego programu pomocowego, oddana została zgodnie z zaplanowanym terminem w sierpniu 2010 roku. Ten projekt realizowany skutecznie od 1995 roku pozwolił stworzyć optymalne warunki pracy pedagogom i uczniom.

Jest niestrudzonym organizatorem koncertów w nowej sali. Od 1 września 2010 roku odbyło się w niej ponad 240 Recitali i Koncertów z udziałem wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych, w których to koncertach jako słuchacze uczestniczyło ok. 40 000 bielskich melomanów. Wszystkie koncerty i recitale organizował pozyskując środki finansowe z programów wspierających miasta lub w ramach wolontariatu lub umów sponsoringu.

Jako dyrygent szkolnej orkiestry symfonicznej przygotowuje dla bielskiej publiczności corocznie kilka koncertów muzyki symfonicznej z bardzo zróżnicowaną ofertą – od muzyki barokowej do muzyki XX wieku włącznie. Koncerty te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem publiczności, a ilość zamównień na zaproszenia na te koncerty często przekracza możliwości i pojemność sali koncertowej. Jego działalność artystyczna jako dyrygenta szkolnej orkiestry symfonicznej, z którą koncertował w Czechach, Szwajcarii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Dubaju i na Cyprze zasługuje na szczególne wyróżnienie. Poziom artystyczny tej orkiestry należy do najwyższych i za te osiągniecia również odzaczony był m.in. najwyższym nagrodą Prezydenta miasta Bielska-Białej „IKAREM” oraz odzanczeniami państwowymi i resortowymi MEN i MKiDZN. Od kilku lat orkiestra pod jego kierunkiem stale koncertuje w ramach Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. W 2012 roku została po raz pierwszy zaproszona na Festiwal „Szalone Dni Muzyki” w Warszawie, koncertując tam również w 2013 roku.

W 2013 roku kierowana przez niego orkiestra uzyskała tytuł laureata I miejsca w kategorii JURY w I Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Symfonicznych Średnich Szkół Muzycznych, a na zakończenie tego konkursu koncertowała w Warszawie w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. W Lutosławskiego w Warszawie. Andrzej Kucybała odznaczony został: Złotą Odznaką Zasłużony Dzałacz Kultury (1977), Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), Srebrnym Medalem „GLORIA ARTIS” (2010) oraz nagrodą indywidualną II st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2014 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl