Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

Zespół jazzowy i Chór Mieszany Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi  
David Ber  dyrygent  
Patryk Kobylarczyk dyrygent   

David Ber dyrygent
Ukończył studia w zakresie Teorii Muzyki w klasie prof. Franciszka Wesołowskiego oraz Studium Prowadzenia Zespół Wokalnych i Wokalno – Instrumentalnych Akademii Muzycznej w Łodzi (1998).

W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W roku 2005 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie artystycznej – dyrygentura w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

W latach 1995-1999 był etatowym pracownikiem Chóru Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina.

Począwszy od sezonu 2011/2012 pełni funkcję pierwszego dyrygenta / Szefa Chóru Filharmonii Łódzkiej.

W latach 1996-1998 prowadził działalność pedagogiczną i dyrygencką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Działalność tę kontynuuje od 1998 roku w Zespole Szkół Muzycznych
im. S. Moniuszki w Łodzi (zajęcia z teorii muzyki – harmonia, kształcenie słuchu i chór mieszany). Był również pedagogiem VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim, Społecznej Szkole Muzycznej II st. przy Polskim Instytucie Muzycznym, Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.

W latach 2004-2009 oraz 2010-2011 pełnił funkcję v-ce dyrektora d.s. artystycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi. Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi klasę dyrygowania, obecnie na stanowisku adiunkta.

Od 1992 roku nieprzerwanie prowadzi chór mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. W 1996 roku założył i przez 8 lat prowadził Zespół Wokalny Alla Camera. Również w 1996 roku został kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu. Chór ten prowadził przez 15 lat, do roku 2011. W latach 2002 – 2005 prowadził Chór Nauczycielski w Łodzi. Od 2005 r. jest dyrygentem Chóru Kameralnego Vivid Singers.

Z prowadzonymi przez siebie chórami uzyskał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na licznych festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą.

Koncertował w Polsce, Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii, Danii, w Czechach, we Włoszech oraz na Litwie.

Juror i wykładowca festiwali, konkursów, warsztatów i seminariów z zakresu teorii muzyki oraz chóralistyki.

Patryk Kobylarczyk dyrygent
Ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w specjalności Edukacja Artystyczna, w klasie dyrygowania dr Dawida Bera.

W 2012 roku ukończył Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest współzałożycielem i czynnym członkiem Chóru Kameralnego Vivid Singers działającego od 2005 roku i zdobywającego liczne nagrody w konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą, m. in. w Czechach, Austrii.

Od 2005 roku współpracuje z chórem Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W latach 2009-2010 był asystentem dyrygenta Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu, a od września 2010 roku pełni funkcje dyrygenta Chóru. W latach 2010-2013 prowadził chór mieszany I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W roku szkolnym 2012/2013 pełnił rolę dyrygenta chóru dziecięcego w Państwowej Szkole muzycznej I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim.

Od września 2010 roku prowadzi klasę gitary w Społecznym Ognisku Muzycznym przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Od września 2011 roku pełni funkcję dyrygenta Chóru Mieszanego oraz Orkiestry Gitarowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, Chórów: dziecięcego i mieszanego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach.

Ma na swoim koncie kilkadziesiąt koncertów z prowadzonymi przez siebie zespołami, nagranie płyty CD Radość dziś nastała z repertuarem kolędowym w wykonaniu Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, a także kilka nagród na ogólnopolskich konkursach i festiwalach chóralnych, m. in. w Rzeszowie, Gnieźnie, Barczewie i Chełmnie.

We wrześniu 2012 roku z chórem Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi wystąpił w bardzo prestiżowym Festiwalu Szalone Dni Muzyki w Operze Narodowej w Warszawie.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2014 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl